PODSUMOWANIE ZBIÓRKI 1 LISTOPADOWEJ 2022 - Hospicjum Sykulski

PODSUMOWANIE ZBIÓRKI 1 LISTOPADOWEJ 2022

Dzięki pomocy wolontariuszy i uprzejmości Księży z parafii powiatu koneckiego udało się zebrać na rzecz hospicjum pokaźną kwotę rzędu 51 461 złotych 51 groszy oraz 20 euro i 66 centów. W zbiórce uczestniczyło ponad 100 wolontariuszy ze szkół podstawowych oraz szkół średnich. Bardzo dziękujemy za okazane nam wsparcie. Zebrane datki zostaną przeznaczone na środki pielęgnacyjne, leki i wyroby medyczne, a także na realizację celów statutowych. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za okazane dobro, poniżej odsyłamy do artykułów związanych z kwestą. Dziękujemy.