Informacje

Stowarzyszenie Opieki Paliatywno – Hospicyjnej im. bł. ks. Kazimierza Sykulskiego w Rudzie Białaczowskiej
Ruda Białaczowska 1A, 26-225 Gowarczów

KRS: 0000316228
NIP: 6581939465

Konto: 48 8494 0003 2001 0023 0074 0001 Bank Spółdzielczy Końskie

Telefon/fax: 48 326 04 77
Telefon: 609 854 715
Email: [email protected]