Wolontariat - Hospicjum Sykulski

Wolontariat

Hospicjum czeka na wszystkich, którzy kochają człowieka i zechcą bez interesowanie ofiarować swój czas oraz umiejętości, zostając WOLONATARIUSZAMI.
Zakres możliwych działań jest szeroki. Poza niesieniem medycznej i duchowej pomocy chorym, potrzebne są różne formy posługi- od fizycznej po organizacyjną.
Żeby zostać wolontariuszem nie trzeba mieć do tego doświadczenia medycznego. Jeśli ktoś nie czuję się na siłach, nie musi bezpośrednio pomagać chorym. Hospicjum potrzebuje też wsparcia np : przy pracach biurowych, organizowaniu akcji charytatywnych oraz przy zbiórkach publicznych. Wolontariuszami mogą być nie tylko ludzie młodzi. Mile widziane są również osoby starsze. Praca na rzecz innych może być sposobem zagospodarowania wolnego czasu po przejściu na emeryturę, a przy okazji daje wiele satysfakcji.
Służąc bezinteresownie i z oddaniem osobom chorym i ich bliskim, liczymy na wsparcie społeczne naszych działań oraz na wszelki możliwy sposób. Nie posiadamy dostatecznych zewnętrznych źródeł finasowania, dlatego z radością witamy wszelką pomoc.
Każdy człowiek dobrej woli, a zwłaszcza Chrześcijanin gotowy odpowiedzieć Bogu na jego wezwanie, może wpisać się odpowiedni dla siebie sposób w to dzieło miłosierdzia przekazując dobrowolną chęć pomocy w postaci dobrowolnych wpłat jako darowizny na cele Hospicjum lub przekazanie zbędnego sprzętu rehabilitacyjnego(wózki inwalidzkie, chodziki, kule, balkoniki do chodzenia, łóżka szpitalne, materace szpitalne, materace poodleżynowe, aparaty do mierzenia ciśnienia, glukometry) i inne.
Wszystkich zainteresowanych wolontariatem zapraszamy do kontaktu pod numerem 609-854-715.