Opieka paliatywna - Hospicjum Sykulski

Opieka paliatywna

Hospicjum pochodzi od słowa Gościnność (hospitality, hospital, hotel – udzielanie gościny, ulgi w cierpieniach, pielgrzymom wędrujących do Ziemi Świętej gościny udzielali ludzie w swoich domach. Pierwsze Hospicjum Św. Krzysztofa powstało w roku 1967, które otaczało płaszczem wszechstronnej opieki chorych terminalnie i wpłynęło na wypracowanie późniejszych form opieki, również domowej i dziennej, stając się z czasem światowym ośrodkiem szkoleń dla personelu medycznego oraz wolontariuszy.

Opieka paliatywna – pallium: od łacińskiego słowa, które oznacza grecki płaszcz, obszerny, dobrze otulający, łagodzący cierpienie. Według WHO opieka paliatywna obejmuje wszechstronną i całościową opiekę pacjentów chorujących na nieuleczalne choroby, postępujące i w końcowym okresie życia. Otacza pacjentów oraz ich udręczone rodziny jak płaszczem i ma za zadanie poprawę ich jakości życia. Obejmuje zwalczanie trudnego do opanowania bólu, jak również innych objawów somatycznych oraz łagodzi cierpienie psychiczne, duchowe i socjalne. Wspomaga rodziny zarówno w czasie trwania choroby oraz w czasie osierocenia.

Medycyna paliatywna – ukierunkowana jest na poprawę jakości życia opieka medyczna, którą sprawuje lekarz na chorym z zaawansowanym schorzeniem. Medycyna paliatywna jest odrębną specjalizacją medyczną, dlatego też pielęgniarki sprawujące specjalistyczną opiekę paliatywną powinny również posiadać szkolenia w tym zakresie. Opieka paliatywna/hospicyjna stanowi szczególną filozofię w sposobie opiekowania się chorymi uznając ich godność i autonomię.

Opieka paliatywna oparta jest na empatii, manifestuje się serdecznością, życzliwością i otwartością na cierpienie chorego i jego rodziny. Zmierza do zapewnienia ulgi w cierpieniu, przy poszanowaniu oraz zaakceptowaniu człowieka cierpiącego takim jakim jest niezależnie od reprezentowanych poglądów, trybu życia jak również wyznawanej religii. Najczęstszym miejscem opieki powinien być dom chorego, czyli miejsce, które wiąże się z poczuciem własnego świata, bliskich ludzi, sprzętów i zdarzeń. Zasadniczym zadaniem Hospicjum jest uśmierzanie wielorakich objawów, wsparcie emocjonalne, socjalne, duchowe, dążenie do poprawy psychofizycznej kondycji chorego poprzez miedzy innymi fizykoterapię, terapię zajęciową, zapewnienie sprzętu rehabilitacyjnego oraz materiałów opatrunkowych, higienicznych, leków i sprzętu. Nie wystarcza sama opieka domowa, ponieważ osoby chore potrzebują opieki medycznej w Hospicjum Stacjonarnym i MY chcemy zapewnić taki dom gościnny dla naszych podopiecznych.

W ramach opieki paliatywnej przyjmujemy pacjentów z chorobami nowotworów nieodpłatnie w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na podstawie skierowania. Jeśli państwo jesteście zainteresowani szczegółami przyjęcia do Hospicjum prosimy o kontakt pod numerem telefonu 609-854-715.