Zbiórka 01.11.2019 - Hospicjum Sykulski

Zbiórka 01.11.2019

Podsumowanie zbiórki listopadowej.

Ogólnie w zbiórce brało udział około 150 wolontariuszy.

Podziękowania dla wszystkich samorządów szkolnych, uczestników zbiórki i ich rodzicom, osobom którzy nas wsparli finansowo w tym dniu oraz dyrektorom w/w szkół i księżom proboszczom w w/w parafiach.

Pozyskane pieniądze przeznaczone zostaną na zakup środków medycznych dla pacjentów z chorobami nowotworowymi, ponieważ uzyskany kontrakt z NFZ jest niewielki i nie wystarcza na objęcie większej ilości pacjentów. Część pieniędzy przeznaczymy na częściową elewację budynku Hospicjum oraz zakupimy koncentrator tlenu.

Dzięki zaufaniu i hojności darczyńców, będziemy mogli zrealizować w/w cele, pozwoli to na poprawienie warunków bytowych dla naszych podopiecznych.

W imieniu całej organizacji dziękujemy wszystkim darczyńcom i wolontariuszom, którzy poświęcili swój czas wolny i wykazali ogromne zaangażowanie w zbiórkę oraz za ich wrażliwość i otwartość serc na pomoc drugiemu człowiekowi!

Zebrana kwota 37194,02 zł

Podziękowania dla nauczycieli za zorganizowanie grup młodzieży szkolnej i opiekowanie się nimi w czasie kwesty.

ZSP Końskie ul.Staszica:

– Anna Teler-Bąk,

– Michał Anioł,

– Izolda Mikulska

ZSP Stąporków:

– Dorota Fitas,

– Monika Grabusińska

Szkoła Podstawowa w Gowarczowie:

– Katarzyna Słoka,

– opiekun grupy Krzysztof Graca

Szkoła Podstawowa – Radoszyce:

– Joanna Staciwa,

– Ewa Nowak,

– Smerdzyńska Mirosława,

– Pryciak Marlena

Szkoła podstawowa Górniki:

– Alicja Jędrasik,

– Katarzyna Kołodziejczyk,

– Małgorzata Zielińska

Szkoła Podstawowa Grodzisko:

– Anna Grzyśka

Szkoła Podstawowa Fałków:

– Katarzyna Chuda,

– Iwona Błońska

Ruda Maleniecka

– opiekun grupy Edyta Więckowska,

– koordynator zbiórki Dominik Chendoszko,

– najmłodszy uczestnik – 10 latka Anna Śliwak

Szkoła Podstawowa Wilczkowice:

– Anna Kasprzyk,

– Wiesława Zbróg,

– Anna Majchrzak

Szkoła Podstawowa Kłucko:

– Anita Bator,

– Karolina Pietrusiewicz,

– Jacek Kiełbus,

– Robert Dulewicz,

– Elżbieta Tomasik,

– Iwona Kałmuk

Lipa:

– Bartosz Chendoszko

– Nikodem Śliwak

Czermno:

– Patryk Więckowski

– Agnieszka Banasik

Szkoła Podstawowa Petrykozy:

– Beata Rzepka,

– Justyna Wereszka

Szkoła Podstawowa Białaczów:

– Elżbieta Wróbel,

– Ola Skalska

Kazanów:

– Ewa Gulak,

– Elżbieta Ilska,

– Katarzyna Łyczek,

– Dorota Wysocka,

– Tomasz Stanek,

– Dorota Słuszniak,

– Elżbieta Połeć

Podział na miejscowości:

Końskie – 4403,67 zł

Kazanów – 1728,53 zł

Niekłań -2013,05 zł

Czarna – 925,63 zł

Stąporków – 1879,18 zł

Odrowąż – 864,48 zł

Krasna – 1795,47 zł

Lipa – 1009,93 zł

Gowarczów – 5353,38 zł

Ruda Maleniecka – 2424,97 zł

Kłucko – 865,46 zł

Radoszyce – 4538,43 zł

Jakimowice – 624,40 zł

Wilczkowice – 442,80 zł

Węgrzyn -1460,82 zł

Fałków – 1896,90 zł

Czermno – 762,71 zł

Petrykozy – 2269,51 zł

Białaczów – 1934,88 zł