Projekt PROO 1A - Hospicjum Sykulski

Projekt PROO 1A

Rozpoczęliśmy realizację projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.

Tytuł zadania: Stowarzyszenie Opieki Paliatywno Hospicyjnej – wzmacniamy i rozwijamy potencjał organizacji oraz jej źródła jej finansowania.

Cel zadania: Naszym celem jest:

  • wsparcie i zapewnienie prawidłowej i bezpiecznej realizacji zadań statutowych (m.in. poprzez wymianę dachu na budynku Hospicjum i adaptację poddasza);
  • wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji (m.in. poprzez właściwe działania wizerunkowe i promocyjne Stowarzyszenia, wzmocnienie i koordynacja działań wolontariackich, pozyskanie środków i narzędzi na realizacje wolontariatu oraz utworzenie dedykowanego stanowiska, rozwój działalności rehabilitacyjnej w nowych salach);
  • zapewnienie większego bezpieczeństwa finansowego Stowarzyszenia.

Dofinansowanie: 600 000 zł

Całkowita wartość: 1 600 000 zł

Data podpisania umowy: 06.2024