Szkolenie Fundraising - Hospicjum Sykulski

Szkolenie Fundraising

W maju i w czerwcu braliśmy udział w szkoleniu z Fundraisingu, które zostało zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu. Fundraising to proces systematycznego, zaplanowanego zbierania funduszy poprzez zwracanie się do potencjalnych darczyńców o wsparcie dla określonych działań organizacji. Poznaliśmy sposoby na pozyskiwanie funduszy niezbędnych do realizacji naszych celów statutowych.

Szkolenie zostało współfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.