PROO 1A - Hospicjum Sykulski

PROO 1A

 

Rozpoczęliśmy realizację projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.

Tytuł zadania: Stowarzyszenie Opieki Paliatywno Hospicyjnej – wzmacniamy i rozwijamy potencjał organizacji oraz jej źródła jej finansowania.

Dofinansowanie: 600 000 zł

Całkowita wartość: 1 600 000 zł

Opis zadania:  Naszym celem jest:

  • wsparcie i zapewnienie prawidłowej i bezpiecznej realizacji zadań statutowych (m.in. poprzez wymianę dachu na budynku Hospicjum i adaptację poddasza);
  • chcemy wesprzeć rozwój instytucjonalnego organizacji( m.in. poprzez właściwe działania wizerunkowe i promocyjne Stowarzyszenia, wzmocnienie i koordynacja działań wolontariacki, pozyskanie środków i narzędzie na realizację wolontariatu oraz utworzenie  dedykowanego stanowiska, rozwój działalności rehabilitacyjnych w nowych salach);
  • zapewnienie większego bezpieczeństwa finansowego stowarzyszenia.

Data podpisania umowy: 06.2024